Actievoorwaarden winactie Valentijnsactie 2017

Actievoorwaarden “Valentijnsactie 2017” Artikel 1   Algemeen Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie van srprs.me ‘Win een Blind break date’ die srprs.me organiseert van vrijdag 10 februari tot en met zondag 12 februari 2017 23:59 uur. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan […]

Actievoorwaarden “Valentijnsactie 2017”

Artikel 1

 

Algemeen

  1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie van srprs.me Win een Blind break date’ die srprs.me organiseert van vrijdag 10 februari tot en met zondag 12 februari 2017 23:59 uur.
  2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden
  3. srprs.me behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

        4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunnen per mail worden gericht aan hallo@srprs.me

 

Artikel 2

 

Speelwijze

De Actie werkt als volgt: gedurende de actieperiode wordt 2 x een City Trip van 2 dagen voor 1 persoon weggegeven waarbij srprs.me de heen- en terugvlucht, accommodatie en driegangendiner inclusief drie drankjes betaalt.

De hoofdprijs wordt uitgekeerd aan twee deelnemers die samen op de bestemming dineren.

De hoofdprijs wordt maandag 13 februari 2017 uitgereikt. Met de winnaars wordt telefonisch contact opgenomen. Deelnemers dienen op de door srprs.me beschikbaar gestelde data van dinsdag 14 februari tot en met woensdag 15 februari 2017 te kunnen reizen. Indien de deelnemers aangeven niet te kunnen reizen, wordt de hoofdprijs uitgekeerd aan een andere deelnemer.

De winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldige ID-kaart of paspoort en mogen maximaal één kleine trolley of tas per persoon meenemen.

 

Artikel 3

 

Prijzen/actieproducten

 • De hoofdprijs bestaat uit:
 •    2 x een srprs.me City Trip van 2 dagen naar een nog onbekende bestemming inclusief een driegangendiner (inclusief vlucht, accommodatie en een driegangendiner inclusief drie drankjes voor 1 persoon, exclusief onkosten voor overige zaken als toeristenbelasting, eten, drinken en activiteiten) ter waarde van 300.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden. srprs.me zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan srprs.me.
 • De winnaars worden geacht samen het diner te nuttigen.
 • srprs.me zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de actie.  

 

Artikel 4

 

Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland of België woont met een vaste woon/ verblijfplaats. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van srprs.me en aan deze Actie gelieerde bedrijven.
 • Voor deze actie geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 • Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van srprs.me tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 • srprs.me mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij srprs.me het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens srprs.me of derden.

 

Artikel 5

 

Gebruik gegevens

 • Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste NAW gegevens en een e-mailadres te verstrekken.

Incorrecte of onvulledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

 • srprs.me zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer srprs.me toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

 

Artikel 6

 

Aansprakelijkheid

 1. srprs.me, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door srprs.me ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 • 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die srprs.me aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk­-, spel­- of zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door srprs.me openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen srprs.me niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor srprs.me in het leven roepen.

 

Artikel 7

 

Diversen

  1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. srprs.me zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.

  Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via hallo@srprs.me

 

 

 

Gerelateerde berichten

We vertellen je pas op het vliegveld wat je vakantiebestemming is